• 096 844 71 86
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập trình web php fullstack

phpfull
Sản phầm đặc biệt
4 600 000 VND mỗi
4 500 000 VND trên mỗi đơn vị để mua ít nhất 2
4 400 000 VND trên mỗi đơn vị để mua ít nhất 3


Thông số kỹ thuật

3
Buổi tối
Học online
Cả hai

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

KHI THAM GIA KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP & MYSQL BẠN SẼ:

- Làm chủ kiến thức về lập trình web với php cơ bản, PHP nâng cao.

- Nắm vững các câu lệnh điều khiển, truy vấn CSDL trong MySQL.

- Có khả năng phát triển các ứng dụng web trên nền tảng ngôn ngữ PHP

- Thành thạo cách triển khai ứng dụng web sử dụng Framework Laravel .

- Có đủ kiến thức để hoàn thành project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng.

- Nhận chứng chỉ do Hệ thống đào tạo CNTT CDQtech cấp

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm ngay trong và sau khóa học lập trình web với PHP tới các doanh nghiệp liên kết với CDQtech

TỔNG QUAN KHOÁ HỌC

Học phí:

- Ưu đãi 35% Học phí 

- Giảm 100k khi đăng ký online

NỘI DUNG KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Ai có thể tham gia  khóa học và lập trình web với PHP & MySQL  tại CDQtech:

- Khóa học lập trình web với PHP & MySQL phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Khóa học cũng dành cho các bạn yêu thích Công nghệ thông tin và đam mê với lập trình web mong muốn phát triển các website với ngôn ngữ php.

- Khóa học cũng phù hợp cho nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp muốn phát triển web với php.

PHẦN 1: FRONT - END

 Phần frontend trong khóa học lập trình web với php&mysql

Buổi 1: Các thẻ HTML cơ bản và cài đặt các tool thông dụng

- Giới thiệu các tool làm việc cần thiết

- Giới thiệu lịch sử hình thành của HTML

- Các thẻ tag HTML cơ bản

- Sự cải tiến trong HTML5

- Thực hành theo các thẻ tương ứng

Buổi 2: Thực hành HTML và tool tương ứng, hiểu cơ bản về thẻ div

- Giới thiệu về CSS cơ bản, các thuộc tính màu chữ, font-size, font-family…

- Giới thiệu về inline và block tương ứng với thẻ các thẻ trong HTML

- Thực hành thao tác với các thẻ trong HTML thông qua việc dựng trang bằng thẻ table

Buổi 3: Các thành phần cơ bản trong dựng trang web

- Giới thiệu về CSS Selector

- Giới thiệu Box model

- Giới thiệu về display trong CSS

- Thực hành về display

- Giới thiệu một phần position

- Thực hành về position

Buổi 4: Hiểu về float, ngoài ra thực hành với after, before trong CSS

- Giới thiệu về after/before trong CSS

- Thực hành về after/before

- Giới thiệu về float

- Thực hành về float

- Giới thiệu về clearfix

Buổi 5: Dựng trang theo cột

- Giới thiệu cách dựng trang theo cột

- Giới thiệu cách đặt thẻ DIV sao cho hiệu quả

- Thực hành dựng trang đơn giản bằng DIV thay cho thẻ TABLE trước đó

Buổi 6: Các thành phần cơ bản bao gồm breadcrumb, dropdown, menu đa cấp

- Thực hành với breadcrumb

- Thực hành với dropdown

- Thực hành với menu đa cấp

Buổi 7: Làm quen với Javascript

- Giới thiệu về tính cần thiết của Javascript

- Giới thiệu về câu lệnh, biến

- Giới thiệu về kiểu dữ liệu trong Javascript

- Giới thiệu về câu lệnh lặp

- Giới thiệu về câu lệnh điều kiện

- Thực hành

Buổi 8: Mảng dữ liệu (Array) trong JavaScript

- Giới thiệu về Mảng dữ liệu trong Javascript

- Các ví dụ liên quan tới Mảng dữ liệu

- Bài toán tìm phần tử lớn nhất, phần tử nhỏ nhất

- Bài toán tìm phần tử lớn thứ n trong mảng

- Bài toán sắp xếp mảng

Buổi 9: Chuỗi (String) trong JavaScript

- Giới thiệu về chuỗi trong Javascript

- Giới thiệu các hàm xử lý cơ bản cho chuỗi

- Giới thiệu bài toán chuẩn hoá chuỗi

- Giới thiệu bài toán đảo ngược chuỗi

- Thực hành

Buổi 10: Giới thiệu về JSON và object trong Javascript

- Giới thiệu về object trong Javascript

- Các bài toán liên quan tới Object

- Giới thiệu về JSON.parse và JSON.stringify

- Thực hành

Buổi 11: Giới thiệu về đặc trưng trong Javascript và function

- Làm quen với bài toán xử lý thông qua function

- Bài toán giải phương trình bậc nhất

- Bài toán giải phương trình bậc hai

- Giới thiệu đặc trưng trong Javascript

Buổi 12: Giới thiệu về DOM, Javascript thao tác với DOM như thế nào

- Bắt sự kiện cho các thẻ HTML tương ứng

- Thực hành thêm DOM

- Giới thiệu về jQuery, các tính năng cơ bản

Buổi 13: Giới thiệu về Jquery, jquery xử lý sự kiện, thao tác trên DOM như thế nào

- Thực hành với Jquery xử lý sự kiện

- Thực hành với việc Jquery thay đổi DOM

- Làm quen với bài toán AutoSuggestion and AutoComplete

Buổi 14: Giới thiệu về luồng chương trình khi viết Javascript

- Giới thiệu về luồng cơ bản của chương trình khi viết Javascript

- Ứng dụng giải quyết bài toán AutoSuggestion và AutoComplete (AS/AC)

- Thực hành

Buổi 15: Làm quen với Bootstrap và tổng kết học phần Frontend

- Giới thiệu về bootstrap, các thành phần cơ bản

- Công nghệ sử dụng Js: jquery, react, chartjs và một số thư viện js thông dụng 

Sau 15 buổi sinh viên tự tin xây dựng các giao diện website tĩnh 

PHẦN 2: BACK-END

Trang 2

MODULE 1: PHP CĂN BẢN

- Cài đặt môi trường.

- Biến và khai báo biến

- Câu lệnh điều khiển và vòng lặp trong PHP

- Mảng và các hàm xử lý mảng;

- Chuỗi và hàm xử lý chuỗi;

- Các hàm xử lý thời gian.

- Phương thức gửi và nhận dữ liệu trong PHP;

- Cookie, Session trong ngôn ngữ lập trình PHP.

- Nắm chắc các thuật toán căn bản trong ngôn ngữ lập trình PHP.

MODULE 2: PHP & MYSQL

- Làm quen với CSDL, vai trò của CSDL trong 1 dự án Web

- Cài đặt và tạo CSDL trong PHP

- Tìm hiểu về Database, Table, các kiểu dữ liệu trong CSDL

- Quản lý database sử dụng giao diện phpmyadmin, Navicat

- Các lệnh thao tác CSDL: thêm, sửa, xóa, truy vấn, sắp xếp, nhóm,…

- Thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng trong CSDL

- Thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu; giải quyết các quan hệ trong CSDL

- Kết hợp PHP và MySQL – thư viện PDO

MODULE 3: PHP NÂNG CAO

- Hướng đối tượng (OOP)

 • Sử dụng PHP tương tác với csdl
 • Đối tượng và các tính chất của đối tượng
 • Phương thức, thuộc tính đối tượng
 • Interface; abstract; static;

- Mô hình MVC (Model – View - Controller)

 • Mô hình MVC
  • Lịch sử MVC
  • Giới thiệu mô hình MVC
  • Lý do nên lựa chọn mô hình MVC
 • Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC
  • Xây dựng Model
  • Xây dựng View
  • Xây dựng Controller
  • Xây dựng ứng dụng đầu tiên theo mô hình MVC
 • Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDL theo mô hình MVC
  • Xây dựng Model
  • Xây dựng View
  • Xây dựng Controller
 • Xây dựng ứng dụng trên Composer.
 • Thiết kế cấu trúc dự án
MODULE 4: LÀM VIỆC VỚI FRAMEWORK LARAVEL HOẶC FRAMEWORK KHÁC

- Giới thiệu và Cài đặt môi trường làm việc với Laravel

- PHP Artisan

- Migration + Seeding

- Routing

- Controller

- Model – Eloquent – Xử lý Relationship

- View – Blade view

- Helper Function và sử dụng các thư viện ngoài (bên thứ 3)

- Authentication

- Layout

- Form và các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Upload file và quản lý tùy theo mức độ mở rộng

- View Composer

- Tích hợp các plugin; API (Facebook, Google, Twitter...), tư vấn ..vào website.

- Tích hợp editor vàotrang Web (FCKEditor)

- Tối ưu hóa website

- Hướng dẫn upload Website lên host

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Kết thúc khóa học lập trình PHP Fullstack học viên sẽ:

- Làm chủ kiến thức về lập trình web với php cơ bản, PHP nâng cao.

- Nắm vững các câu lệnh điều khiển, truy vấn CSDL trong MySQL.

- Có khả năng phát triển các ứng dụng web trên nền tảng ngôn ngữ PHP

- Thành thạo cách triển khai ứng dụng web sử dụng Framework Laravel .

- Có đủ kiến thức để hoàn thành project cuối khóa và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Trong tháng 10, Hệ thống đào tạo CNTT CDQtech có nhiều chính sách hỗ trợ học phí cho học viên khi đăng ký tham gia khóa học, chi tiết:

- Ưu đãi 35% Học phí cho tất cả học viên đăng ký trong tháng 10/2019 khi đăng ký học khóa học Lập trình Web PHP FullStack

 - Tặng kèm Voucher 500k và 01 lớp kỹ năng mềm "WomenWill" cho các bạn HV nữ đăng ký trước 20/10/2019 (không áp dụng đồng thời chính sách nhóm)

- Giảm ngay 100k khi đăng ký online

- Giảm 5% cho học viên cũ khi đăng ký nhập học tại CDQtech 

- Chính sách nhóm: không áp dụng đồng thời cho các bạn tặng Voucher 

+ Nhóm 2: 200k/hv
+ Nhóm 3 - 4: 400k/hv
+ Nhóm 5: 500k/hv 
+ Nhóm 6 - 7: 800k/hv 

THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/10- 31/10/2019

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CDQ

Hotline tư vấn 24/7:096 844 71 86

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi dùng uy tín của mình để cam kết đem tới cho khách hàng dịch vụ  tiết kiệm và uy tín nhất tại miền Bắc.

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp hotline:
096 844 71 86
 

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

© 2020 Flex. All Rights Reserved. Powered by CDQ TECH
0
Shares

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares